HOME | 공지사항 |공지사항
 
Untitled Document
 
 
토요일 주말반 모집!
관리자  tnrwk6332@hanmail.net 2015-08-05 289 38
토요일 주말반 모집
 
 
    수 강 일 : 매주 토요일
 
 
    시      간 : 오전 09:00 ~ 오후 13:00
 
 
    기      간 : 9주
 
 
★ 모집기간 : 매월 첫째주 접수
 
동두천요리학원 학원 교습비 안내입니다.
이름 비밀번호
    
 
 
 

경기도 동두천시 동광로 135 1층 TEL(031)861-2587
 
COPYRLGHT 2001 TDCCOOK DESLGN BY ANY3.COM ALL RIGHT RESERVED.